V červnu tohoto roku zemřel na chebském hradě český kníže a pražský biskup Jindřich Břetislav, protivník Přemysla Otakara I.