Markrabě bavorské severní marky Děpold II. z Giengen a Vohburgu vybudoval na místě starého slovanského hradiště první pevný kamenný hrad.

Z Děpoldovy doby jsou doložena šlechtická jména s přídomkem „de Egere“ („z Chebu“), jejichž nositeli byli bezesporu příslušníci služebné šlechty sídlící ve dvorcích poblíž chebského hradu.