Vykopávky archeologického ústavu ČSAV vedené Antonínem Hejnou odhalily vnější opevnění slovanského hradiště z raného středověku.