V areálu hradu proběhly první archeologické výzkumy pod vedením berlínského architekta Julia Ernsta Jonase. Byly při nich mimo jiné objeveny základy Kuchelhausu, které byly v 19. století zcela zaneseny sutí z bouraného městského opevnění.