Na základě rozhodnutí z 22. listopadu roku 1842 byl areál hradu, spadající dosud pod vojenskou správu, předán 31. srpna 1843 správě civilní.