Vojenský velitel města Chebu plukovník von Roll nechal znovu vybudovat most překlenující hradní příkop.