Po téměř třech stoletích muselo být z důvodu značné zchátralosti strženo obytné hrázděné patro paláce.