Dne 20. října prudká vichřice strhla střechu kaple. Znovu se tak stalo v roce 1762.