Černá věž byla upravena na skladiště střelného prachu. Byla proto nazývána též Prašnou.