Středověký hrad byl z části přestavěn do podoby pevnostní citadely, která byla obehnána barokní cihlovou hradbou s kasematy.

Od roku 1663 hrad sloužil jakožto městská zbrojnice.

Roku 1673 byly dobudovány jižní kasematy po stranách Černé věže. V témže roce navštívil město Cheb římský císař a český král Leopold I. Do vstupního portálu hradu byla při této příležitosti vytesána písmena L.I.R.I.S.A.G.H.B.R. znamenající Leopoldus I. Romanorum Imperator Semper Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex (Leopold I. římský císař, vždy rozmnožitel říše, král německý, uherský a český).