Dekretem z 3. června rozhodl císař Ferdinand III. o přebudování města Chebu na pohraniční pevnost.