V závěru třicetileté války (1618–1648) byl Cheb obležen a dobyt švédskou armádou vedenou polním maršálem Carlem Gustavem Wrangelem. Během dělostřeleckého bombardování města byl mnohokrát zasažen i hrad, především pak jeho dominanta - Černá věž.