Dosavadní pravomoci purkrabího hradu přešly na purkmistra a chebskou městskou radu.

Teprve roku 1644 se hrad navrátil zpět do správy purkrabího.