Jáchym ze Švamberka se stal posledním purkrabím, který bydlel přímo v areálu chebského hradu.