Po ničivém požáru v roce 1472 bylo k původnímu románskému paláci nově přistavěno hrázděné patro s vysokou sedlovou střechou. Jeho přízemí bylo současně upraveno na konírny.

U západní stěny paláce byl v téže době postaven jednopatrový hospodářský objekt s arkýřem zvaný Kuchelhaus.

Hrad byl začleněn do prstence opevnění, jež obepínalo celé město, čímž vznikl parkán s věží Mlýnskou (stojí dodnes) a Skalní, která byla stržena roku 1828.