Na půdě hradní kaple prováděl rozličné alchymistické experimenty významný chebský měšťan Zikmund Wann.