Zřítil se most vedoucí ke hradu. Ještě téhož roku byl však postaven nový.