Chebsko opakovaně získávali do své držby čeští panovníci: