Chebský hrad se stává sídlem bezprostředních panovníkových zástupců - zemských sudích (později nazývaných purkrabí či pflegar).

Prvním doloženým zemských sudím (judex provincialis) byl Jindřich z Liebensteinu.

Úřad purkrabího poté existoval až do roku 1773.