Dne 12. července budoucí císař Friedrich II. „v kapli na hradě v Chebu“ („in capella in castro Egere“) svou listinou stvrdil, že bude respektovat majetky a práva římské církve. Jedná se o vůbec první písemnými prameny doloženou zmínku o hradní kapli.