Ve starších čtvrtohorách vznikla naše nejmladší sopka, Komorní hůrka, ze které pochází sopečný tuf použitý v závěru 12. století na stavbu hradní Černé věže.