Probíhalo geologické období třetihor, ve kterém se v důsledku tektonické činnosti vytvořila Chebská pánev, v níž dnes leží město Cheb i se svým hradem.