Původně slovanské Chebsko se dostávalo pod značný tlak bavorské severní marky, ze které vycházela i postupná německá kolonizace chebského území.