Na třicet metrů vysoké ostrožně nad ohybem řeky Ohře se v místech dnešního hradu a přilehlé části pozdějšího města nacházelo opevněné slovanské hradiště.